SYN BOŻY- Kiedy nasz Pan nim został?

Pytanie (1911) – Kiedy nasz Pan stał się jednorodzonym Synem Bożym?

OdpowiedŸ – Odpowiadamy, że On zawsze był jednorodzonym Synem Bożym. Wszystkie rzeczy zostały przez Niego stworzone – Boska moc działała przez Niego. On więc jest tym jedynym, którego Ojciec spłodził; wszyscy inni stworzeni byli przez Jego moc, czyli był On przewodem Boskiej mocy w całym dziele stworzenia. [664,2]