ŚPIĄCY I PIJANI – Jakie to klasy?

Pytanie (1911) – „Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają” [1 Tes. 5:6-7]. Jaka klasa byłaby reprezentowana w tych śpiących, a jaka w upijających się?

Odpowiedź – Apostoł posługuje się tutaj ilustracją i informuje nas, że w jego czasach pijaństwu oddawano się przede wszystkim w nocy. Wiemy też, że w nocy przeważnie się śpi, a on mówi nam, że pijaństwo było powszechne w nocy. Dalej apostoł stwierdza, że jesteśmy synami dnia i że chociaż czas obecny jest nocą i zmuszeni jesteśmy działać podczas tej nocy, to jednak nie mamy zasypiać wraz ze światem, ale mamy czuwać, będąc synami poranka, dziećmi światła, a nie dziećmi ciemności. Dlatego nie bądźmy oszołomieni ani pijani duchem tego świata. Pamiętacie, co napisane jest w Objawieniu, że owa wszetecznica siedząca na bestii miała w ręce kubek, którym upoiła wszystkie narody ziemi. Rozumiemy, że jest to kubek fałszywych nauk, błędnych interpretacji i błędnych pojęć względem Boskiej nauki i że cały świat został upojony tymi fałszywymi naukami. [663,3]