SZÓSTY TOM – Odnośnie opuszczenia pierwszego rozdziału.

Pytanie (1910) – Co sądzisz o propozycji, aby opuścić badanie pierwszego rozdziału w szóstym tomie [„Wykładów Pisma Świętego”], jako że nie jest tak uduchowiony jak pozostałe wykłady?

Odpowiedź – Myślałbym, że każdy członek w zgromadzeniu ma prawo do swojego zdania i gdyby całe zgromadzenie przegłosowało taką decyzję większością głosów, to ja nie miałbym nic do powiedzenia; lecz zanim jakieś zgromadzenie będzie głosować w tej sprawie, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem pierwszy rozdział szóstego Tomu jest jednym z najlepszych w tej książce. Jednak ja zawsze godzę się z tym, co zadecyduje zgromadzenie. Myślę, że dobrze jest, aby każdy starszy i diakon pamiętał, że zgromadzenie przez swoje głosowanie wyraża wolę Pana. Starszy jest przedstawicielem Pana przed zgromadzeniem. [663,2]