SIOSTRY – Odpowiadanie na pytania bez wezwania.

Pytanie (1912) – Czy według Pisma Świętego siostry mogą odpowiadać na pytania lub podawać biblijne odnośniki, gdy nie zostaną do tego specjalnie wywołane przez starszego?

Odpowiedź – Myślę, że coś takiego nie byłoby nauczaniem. Odpowiadanie na pytania w beriańskim badaniu Pisma Świętego nie jest nauczaniem. Gdy któryś z uczniów w klasie szkolnej odpowiada na pytania nauczyciela, to nie staje się od razu nauczycielem, nieprawdaż? To tylko dowodzi, w jakiej mierze zrozumiał lekcję. W przypadku badań beriańskich jest całkowicie właściwe, aby wszyscy obecni brali udział. Niektóre odpowiedzi sióstr są rzeczywiście bardzo dobre. Jeśli rozmyślamy o danej lekcji, będziemy mieli gotową odpowiedź. Dlaczego więc mielibyśmy się z nią wstrzymywać w zależności od tego, czy odpowiadający jest bratem, czy siostrą? [663,1]