SIOSTRY – Usługiwanie w modlitwie.

Pytanie (1911) – Czy byłoby to niezgodne z Pismem Świętym, gdyby siostra usługiwała w modlitwie na zebraniu modlitw?

Odpowiedź – Pismo Święte nie daje siostrom tak wyróżniającego się miejsca w publicznych zebraniach jak braciom. Kobieta przedstawia Kościół, gdy zaś mężczyzna przedstawia Chrystusa, jak stwierdza apostoł: „Każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg” [1 Kor. 11:3]. Zatem przez ten porządek Pismo Święte uczy, że niewiasta, jako przedstawiająca Kościół, ma słuchać Pana. Innymi słowy, w usłudze publicznej siostry powinny zajmować jak najmniej widoczne miejsce. Według mego zrozumienia, nie znaczy to jednak, że siostry nie mają mieć udziału w modlitwie. Na zebraniu publicznym, takim jak to, uważałbym za niestosowne, gdyby siostra usługiwała w modlitwie, lecz jeżeli jest to małe zebranie, w domu lub gdziekolwiek w nielicznym gronie, w kręgu rodzinnym, byłoby całkiem właściwe, gdyby poproszona o to siostra wypowiedziała modlitwę. A gdyby mnie ktoś zapytał, czy powinna ona przy takiej okazji nakryć swoją głowę, powiedziałbym, że apostoł mówi: „Tak” – że kiedykolwiek się ona modli, ma mieć przykrycie na głowie; nie tylko swoje włosy, ale, jak to oświadczył apostoł – mając nakrycie z włosów, ma mieć jeszcze dodatkowe nakrycie, bo jak stwierdził, przez to pokazuje ona, że przyznaje, iż nie jest głową i że w tym znaczeniu przedstawia Kościół, który nie usiłuje pouczać Pana, ale Go raczej słuchać. [662,2]