SIOSTRY – Nauczanie bez uzurpowania sobie władzy.

Pytanie (1910) – „Niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem” [1 Tym. 2:12]. Czy to ma znaczyć, że niewiasta może uczyć, gdy nie uzurpuje sobie władzy nad mężem?

Odpowiedź – Przypuśćmy, że ja byłbym siostrą i ruszyłbym po sąsiadach, chcąc używać swego wpływu poprzez roznoszenie gazetek itp. Przypuśćmy, że niektórzy moi sąsiedzi zeszliby się i powiedzieli: Chcemy, abyś nam coś więcej opowiedziała o tych rzeczach. W takich okolicznościach rozumiałbym, że Pańską wolą jest, aby opowiedzieć im wszystko, co wiem, ale tak skromnie, jak to jest tylko możliwe, co jest stosowne również w przypadku braci. Starałbym się podać im całą prawdę i wszystkie znane mi fakty, a to, że niektórzy z nieznających Prawdy byliby mężczyznami, nie powstrzymałoby mnie, gdyby prosili o wyjaśnienie danej kwestii. Uważałbym to za całkowicie właściwe. [661,1]