SIOSTRY – Ograniczenia w szóstym Tomie.

Pytanie (1910) – Chcielibyśmy wiedzieć, czy ograniczenia względem sióstr podane w szóstym Tomie [„Wykładów Pisma Świętego”, str. 268] stosują się do takich badań Biblii, gdy obecni są bracia. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, do jakich zebrań ograniczenia te mają być stosowane.

Odpowiedź – Co apostoł miał na myśli, gdy o tym pisał, można się oczywiście, drodzy przyjaciele, jedynie domyślać. Według nas rozsądnym wyjaśnieniem tych słów byłoby odniesienie ich do zebrań o charakterze publicznym, a nie do badania tomów. Sądzimy, że miał on na myśli zebrania publiczne, a nie prywatne. Jednakże, gdybym był siostrą w małym zgromadzeniu Badaczy, czułbym, że wolno mi zadawać pytania przy nadarzającej się sposobności, a gdyby któreś pytanie nie było według mego osądu wystarczająco wyjaśnione, czułbym, że wolno mi wypowiedzieć się w tej kwestii w sposób pośredni, mniej więcej tak: Jak można tę odpowiedź, tę myśl pogodzić z takim to a takim pytaniem? Zdaje mi się, że tym sposobem mógłbym uczynić tyle, co przez powiedzenie całego kazania, bo przez stawianie pytań mógłbym zainteresować daną sprawą inne osoby. Nie sądzę, aby to apostolskie ograniczenie zabraniało siostrom zadawania pytań. Gdybym ja był siostrą, nie obawiałbym się zadawać pytań, nie narzucałbym swojego zdania, ale czułbym, że postępuję właściwie, przedstawiając rzecz raczej w taki sposób, niż mówiąc: Nie zgadzam się z takim wyjaśnieniem, bo uważam, że sprawa ma się tak a tak. Zadałbym raczej pytanie: Jak można to pogodzić z tym czy tym? Jeśli odpowiedź nie byłaby jasna, zapytałbym się znowu: Jak to pogodzić z tym lub z tamtym? Gdyby mi pozwolono zadawać pytania, mógłbym iść do wszystkich kościołów i w krótkim czasie powywracać je do góry nogami. Według mego zrozumienia to, co apostoł powiedział względem sióstr, nie jest specjalnym ograniczeniem, ale postawienie sióstr na takiej „kobiecej” pozycji jest pod pewnymi względami dla ich pożytku. [660,3]