GRZECH – Życie bez grzechu.

Pytanie (1912)Skoro apostoł napisał: „To wam piszę, abyście nie grzeszyli” (1 Jana 2:1), to czy uważał, że jest możliwe, żebyśmy żyli bez grzechu?

Odpowiedź – Czytając te i wiele innych tekstów Pisma Świętego, powinniśmy ustawicznie mieć na pamięci, że ci, co zostali przyjęci przez Boga za Jego dzieci, jako członkowie Ciała Chrystusowego i spłodzeni z ducha świętego, są sklasyfikowani jako Nowe Stworzenie, a nie jako ludzie. Zatem w tekście tym wyrażenie: „abyście nie grzeszyli” odnosi się do Nowego Stworzenia, jakby apostoł mówił: Powód, dla którego to piszę, jest ten, ażebyście pojęli swoją odpowiedzialność za wstrzymywanie się od grzechu i trwanie w miłości Bożej. Następnie podaje, jak można tego dokonać. Tak w tym, jak w innym względzie wykazuje, że Nowe Stworzenie jest odpowiedzialne za ciało. Kto by mówił, że jest doskonały i bez skazy, zwodziłby samego siebie. Niemniej jednak skazy te nie są skazami Nowego Stworzenia, ale ciała. Gdyby Nowe Stworzenie grzeszyło dobrowolnie, przestałoby być Nowym Stworzeniem, ponieważ Nowe Stworzenie jest spłodzone z ducha świętego, przyłączyło się do walki przeciw grzechowi i spogląda w stronę przeciwną niż ku grzechowi.

Ale gdyby ktoś zgrzeszył, niech nie traci zaufania do Boga, lecz niech pamięta, że Ojciec przewidział, iż Nowe Stworzenie nie będzie zupełnie zdolne kontrolować każdej myśli, każdego słowa i uczynku ciała, dlatego przygotował Orędownika, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On wstawił się za nami – stanął przed Ojcem dla naszej korzyści i dokonał zadośćuczynienia za nasHebr. 9:24.

Mając to na uwadze, gdybyśmy zatem zauważyli, że z braku wiary lub słabości ciała uczyniliśmy coś przeciwnego woli Pańskiej i naszym duchowym interesom, nie powinniśmy tracić czasu, lecz starać się powrócić na właściwą drogę, odwołując się do Pana. Mamy ołtarz poświęcony drogocenną krwią Chrystusową, przewyższający pod każdym względem ołtarz, który poświęcił Aaron krwią figuralnych zwierząt. Apostoł namawia nas: „Przystąpmyż tedy z ufnością [z odwagą – pełni nadziei] do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego” – Hebr. 4:16. [653,2]