GRZECH – Pozytywny i negatywny.

Pytanie (1911)Czy jest grzech pozytywny i negatywny?

Odpowiedź – Prosiliśmy o pytania biblijne. Musielibyśmy rozważać, co mamy rozumieć przez pojęcia „pozytywny” i „negatywny”. Zdaje się, że połowa słuchaczy nie wiedziałaby tego, nawet gdybym ja wiedział. [653,1]