GRZECH – Rozpoznanie, przebaczenie, oczekiwanie kary.

Pytanie (1909)Jeżeli ktoś uczynił coś złego, a później to zrozumiał i poprosił o przebaczenie, to czy ma się spodziewać za to kary?

Odpowiedź – Przypuszczam, że pytający chciał zapytać: Jeżeli uczyniłem coś złego i to zrozumiałem oraz poprosiłem o przebaczenie, to czy będę za to ukarany? I tak, i nie, to zależy od okoliczności. Decyduje stopień świadomości. Jeżeli ktoś zgrzeszył świadomie, Pan nałoży na niego pewną karę, mimo że prosił o przebaczenie. Podobnie jak w przypadku dziecka, któremu ojciec powiedział, że za karę nie dostanie kolacji. Dziecko może prosić o przebaczenie i żałować swojego postępku. Na to ojciec może odpowiedzieć: Wybaczam ci, ale nałożoną karę musisz otrzymać. W podobny sposób nasz Pan może przywrócić nas do społeczności ze sobą i darować nasz postępek, a jednocześnie dopuścić na nas karę. [650,1]