GRZECHY – Zuchwały grzech.

Pytanie (1906)Co mamy rozumieć przez wyrażenie: „Także od zuchwałych [uchybień] ustrzeż sługę swego”? [Psalm 19:14 NB].

Odpowiedź – Są rozmaite formy zuchwałych grzechów. Grzech zuchwały to grzech zarozumiałości. Niektórzy rozmyślają, jak stać się wielkimi i nie rozumieją konieczności drogocennej krwi Chrystusowej. Byłoby zuchwałością mniemać, że możemy stawić się przed obliczem Bożym w naszych brudnych łachmanach własnej niesprawiedliwości. Możemy zatem zauważyć początek tego zuchwałego stanu. Początek może być mały, potem pojawia się większa śmiałość i coraz większe wynoszenie się nad braćmi i władanie nimi – jest to uczucie, które się wzmaga i ostatecznie wzrasta do takiego stopnia i stanu, że Pan nie może mieć z takimi zarozumiałymi osobami do czynienia czy posługiwać się nimi w żadnym znaczeniu. [648,1]