PODPIS – Metoda dla wdów.

Pytanie (1911)Jaki byłby właściwy sposób podpisywania się przez wdowy?

Odpowiedź – Jeżeli wdowa używa swojego własnego imienia, na przykład, gdy chce powiedzieć „Mrs. Grace Smith”, powinna umieścić „Mrs” w nawiasie, lecz jeżeli chciałaby napisać „Grace Smith”, to ma zupełne prawo to uczynić, ponieważ jej mąż nie żyje, albo „Mrs. John Smith”. Uważam jednak, że wszystkie siostry powinny zadecydować, jak zamierzają się podpisywać, pisząc do Watch Tower. Jeżeli raz piszą „Mrs. Joseph Gordon”, a innym razem „Jane Gordon”, to nie wiemy, czy pisze to inna siostra Gordon i kim ona może być. Należy podpisywać się jednakowo, abyśmy zawsze wiedzieli, kto to jest. [647,2]