CHOROBY – Ich ustanie po roku 1914.

Pytanie (1909)Jak długo po roku 1914 będzie jeszcze trwał obecny stan chorób, cierpień i śmierci Adamowej?

Odpowiedź – Dopiero co odpowiadałem na podobne pytanie. Przypuszczam, że brat ma na myśli rok 1915. Niektóre rzeczy w Piśmie Świętym wskazują, jakoby miało to jeszcze trwać przez siedem lat, inne zaś, że rok, lecz nic pewnego w tym względzie nie wiemy. Śmierć Adamowa, choroby, ból i cierpienie trwać będą tak długo, aż człowiek uzna i przyjmie Chrystusa. Poza Chrystusem nie ma życia. To stanie się wiadome wszystkiemu stworzeniu, a wiedza ta, błogosławieństwo i wylanie ducha świętego będzie najpierw udziałem Izraela i stopniowo przejdzie na cały świat, na wszystkie narody, i rozpoznają one Pośrednika, przymierze, jak również źródło pośredniczące w dostępie do Boskiej opatrzności dla Izraela w ciele oraz zobaczą ustanowienie ziemskiego Królestwa. Gdy będą dochodzić do harmonii z nim, grzech i śmierć stopniowo będą zanikać i ludzie będą żyli. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ujrzy żywota [1 Jana 5:12; Jan 3:36 NB] i nadal pozostanie w śmierci. [647,1]