PŁEĆ – Co to znaczy: „Nie masz mężczyzny i niewiasty (...) w Chrystusie Jezusie”?

Pytanie (1914)Czy biblijne stwierdzenie, że nie ma mężczyzny ani niewiasty, ale wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie [Gal. 3:28], nie wskazuje na to, że ci, którzy przyszli do Chrystusa, a szczególnie, gdy już wyrobią w sobie do znacznego stopnia umysł Chrystusowy, będą mieli WOLNOŚĆ używać więcej SWOBODY w stosunku do przeciwnej płci, aniżeli przedtem wydawało się to stosowne?

Odpowiedź – To niesamowite, jak bardzo można przekręcać język. Nasz język nie powinien być oczywiście nieugięty jak odlane żelazo. Wcale nie byłoby to dobre. Ani też nie powinien być jako guma, którą można tak rozciągnąć, że zmieni kształt. Język użyty w tym wersecie jest bardzo wyraźny w odniesieniu do Boga i naszej społeczności z Panem – nie ma czarnego ani białego, bogatego czy biednego, mężczyzny lub kobiety ani jakichkolwiek różnic pomiędzy ludem Bożym. Jednak istnieją bogaci i biedni, czarni i biali, mężczyźni i kobiety, lecz różnice te nie czynią nikogo gorszym w Bożych oczach. A jednak przez tego samego apostoła Bóg zwrócił uwagę na pewne rzeczy, które nie byłyby właściwe dla sióstr, lecz są bardziej właściwe dla braci. Jezus wskazywał na to samo w swoim nauczaniu i przez swoje uczynki. Nie wybrał na swego ucznia własnej matki lub którejkolwiek z jej krewnych, które bardzo miłował. Bóg uczynił pewną różnicę pomiędzy mężczyzną a kobietą. To nie znaczy, że siostry są gorsze czy nieuczone, lecz jeśli chodzi o wygłaszanie kazań, zadanie to zostało powierzone mężczyznom, reprezentującym dział przynależny Chrystusowi, zaś kobiety przedstawiałyby Kościół.

Co do zażyłej poufałości pomiędzy osobami przeciwnej płci, wierzę, drodzy przyjaciele, że Ślub jest jednym z najlepszych zabezpieczeń, jakie można wymyślić i jakie dokonuje wyraźnego rozróżnienia między mężczyzną a kobietą. Wasze, jak i innych, duchowe dobro będzie lepiej chronione przez uważną czujność, a ci, którzy wiedzą, że istnieją cielesne słabości, niech starają się żyć w czystości ze sobą nawzajem i z Panem. [646,4]