SIÓDMY TOM – Odnośnie czasu na zrozumienie.

Pytanie (1916) – Ponieważ zgodnie z programem wczoraj dyskutowaliśmy na temat Objawienia, to czy mamy rozumieć, że nadszedł czas zrozumienia tej księgi? Jeżeli tak, to proszę objaśnić Obj. 20:10: „A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków”. Co składa się na to męczenie? Kto je zadaje?

Odpowiedź – Fakt, że wczoraj zastanawialiśmy się nad pewnymi szczegółami z Objawienia, nie oznacza, że wszyscy mówcy zrozumieli w całości, co jest napisane w Księdze Objawienia. Jeżeli chodzi o siedem zborów, to pisaliśmy o nich w „The Watch Tower” w 1880 i 1882 roku [R-336, 351, 359, 388, 490, 491, 504, 505]. Wzmiankowaliśmy wtedy o tych siedmiu zborach i te zagadnienia były od czasu do czasu omawiane. Lecz są pewne rzeczy w Objawieniu, których ja osobiście nie rozumiem i dlatego nie piszę siódmego tomu. Nie chciałbym podawać tam żadnych domysłów. Jeśli kiedykolwiek napiszę siódmy tom na podstawie Księgi Objawienia, to będę musiał posiadać zadowalające zrozumienie tego, czego uczy ta księga. Do tego czasu nie będę go pisał. Odnośnie tego, jak rozumiem Obj. 20:10, sądzę, że znajdziecie zadowalające objaśnienie tego tekstu w „Hell Tower” [R-1498]. Wszyscy posiadacie „Hell Tower” [„Co mówi Pismo Święte o piekle” oraz „Gdzie są umarli”], a jeśli nie, to skorzystajcie z piątego Tomu, w którym werset ten jest omawiany dość obszernie [str. 380]. W ten sposób znajdziecie o wiele lepsze wyjaśnienie tego tekstu, niż mógłbym wam przedstawić w tej chwili. [645,3]