SIÓDMY DZIEŃ – Obraz na przyszłość.

Pytanie (1910) – Proszę wyjaśnić, dlaczego nie przestrzegamy siódmego dnia jako dnia odpoczynku, lecz dzień pierwszy, skoro Pismo Święte mówi: „Sześć dni robić będziesz i wykonasz wszystką robotę twoją. Ale dnia siódmego odpocznienie jest” [2 Mojż. 20:9-10]. Czy jest to symbolem?

Odpowiedź – Tak, moi drodzy przyjaciele, jest to symbolem i aby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, trzeba by mówić przynajmniej godzinę, ponieważ zagadnienie to jest tak błędnie pojmowane. Nie będziemy więc obciążać tych, którzy sprawę tę dobrze rozumieją, a raczej odeślemy pytającego do rozdziału, który ten przedmiot szczegółowo i szeroko traktuje w szóstym tomie „Wykładów Pisma Świętego” [str. 379], co będzie korzystne dla pytającego i dla pozostałych. Jesteśmy pewni, że odpowiedź tam podana będzie zadowalająca. [644,3]