SZUKANIE – Znajdujemy to, czego szukamy.

Pytanie (1912-Z) – Proszę podać znaczenie zapisu: „Szukajcie, a znajdziecie” – Mat. 7:7.

Odpowiedź – Powyższe słowa ilustrują zasadę, do której często się odwołujemy. Znajdujemy to, czego szukamy! Ci, którzy podchodzą do Biblii z gorliwym pragnieniem, by znaleźć w niej Boskie poselstwo, będę kierowani przez Pana. Jak jest napisane: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości [Prawdy]; albowiem oni nasyceni będą” – Mat. 5:6.

Z drugiej strony ci, którzy czytają Biblię po to, by ją kwestionować, niedowierzać jej i wyrażać sprzeciw, również znajdą to, czego szukają – słabe punkty, sprzeczności itp. Zauważ, jak Thomas Paine i Robert Ingersoll ilustrują tę zasadę i porównaj ich doświadczenia i odkrycia z błogosławieństwem tych, którzy ucztują przy Biblii jako Pańskim bogato zastawionym stole obfitującym w dobre rzeczy – „wyżywienie w czasie właściwym” dla „domowników wiary” – Łuk. 12:42 (NB).

Ta sama zasada stosuje się i do „Wykładów Pisma Świętego”. Niewątpliwie ci, którzy pragną wynajdywać wady w Biblii i obracać jej stwierdzenia w niedorzeczność, z powodzeniem mogliby w podobny sposób nie pozostawić suchej nitki na „Boskim Planie Wieków”. [643,1]