NASIENIE – Abrahamowe a niewiasty.

Pytanie (1913)Jaka jest różnica, jeżeli w ogóle jest, między nasieniem niewiasty a nasieniem Abrahamowym?

Odpowiedź – Różnica jest chyba tylko w tym, że gdy Bóg wypowiadał wyrok na ojca Adama, matkę Ewę i węża, ogłaszając wyrok za grzech, powiedział, że nasienie niewiasty potrze głowę węża. To przedstawia klasę, czyli istoty, które będą ponad węża i z tego powodu będą miały władzę zniszczenia zła. Nie wiem, czy to odnosi się do jakiejś liczby osób. Przypuszczalnie tak, ponieważ w Liście do Rzymian, zdaje się, że w szesnastym rozdziale, czytamy: „A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi” [Rzym. 16:20 NB]. To pokazuje, kto jest tym nasieniem niewiasty. Nie jest to oczywiście Kościół bez Głowy. Zastanawiając się nad tym drugim oświadczeniem o nasieniu Abrahamowym, odkrywamy, że jest to ta sama klasa, ponieważ nasieniem jego jest Chrystus. Jeżeli jesteśmy Chrystusowi, to jesteśmy członkami Jego Ciała. Zatem „nasienie niewiasty” i „nasienie Abrahamowe” są to dwa różne sposoby określenia Chrystusa i Kościoła. [642,2]