WTÓRA OBECNOŚĆ – Niemożność jej dostrzeżenia a wtóra śmierć.

Pytanie (1911) – Czy ci, którzy rozpoznają obecność Pańską, będą się nadawać do klasy Wielkiego Grona, jeżeli nie zdołają uczynić swego powołania i wybrania pewnym?

Odpowiedź – Wydaje nam się, że rozpoznanie obecności Pana nie ma z tą kwestią nic wspólnego. Jest to tylko jeden element poznania i dowodziłby, że dana osoba uczyniła pewien postęp w nabywaniu wiedzy i dlatego w znacznym stopniu rozwinęła się w myśl Pańskich wskazań. Jeśli jednak mimo to nie rozwinie posłuszeństwa w kładzeniu swego życia, w gorliwości dla Pana, Prawdy i braci, może to oznaczać, że nie dostanie się do klasy Malutkiego Stadka, lecz przydzielona zostanie do Wielkiego Grona – chyba że zaparłaby się Pana, odwracając się od całej tej oferty. [641,2]