WTÓRA ŚMIERĆ – Nie dla ludzi bez odpowiedzialności.

Pytanie (1915) – Czy jesteś przekonany, że są w tym wieku lub że będą w następnym tacy, którzy pójdą na wtórą śmierć dlatego, że nie dali sobie pomóc, pomimo usilnych starań, a Bóg nie mógł dla nich nic uczynić? (śmiech)

Odpowiedź – Bóg obdarzył każdą osobę wolą. Jeżeli jest ktoś, kto nie ma woli, to nie jest osobą, tylko głupcem (śmiech). Nie wiemy za dużo o głupcach, ale wiemy, że są zbawieni tak samo jak reszta świata, nawet jeżeli może nie mają swej woli. Częścią dzieła Kościoła w przyszłości będzie wyprowadzenie takich osób z ich chorego stanu. Lecz jak tylko ktoś taki otrzyma inteligentną wolę, będzie musiał z niej korzystać. Podczas panowania Mesjasza kto tylko zechce, będzie miał sposobność dojścia do absolutnej doskonałości i otrzyma wszelką konieczną pomoc. Sumując, nie ma osoby z rodzaju Adamowego, która nie ma lub nie będzie miała pełnej sposobności ubiegania się o życie wieczne; a jeśli ktoś umrze wtórą śmiercią, stanie się to z powodu jego własnej woli, gdy świadomie odmówi przyjęcia Bożych szczodrych i wspaniałomyślnych warunków zbawienia w Chrystusie. [641,1]