WTÓRA ŚMIERĆ – Zgotowana diabłu i jego wysłannikom.

Pytanie (1912-Z) – „Bo dawno przygotowano Tofet, ono jest także dla króla gotowe, zostało pogłębione, rozszerzone; stos węgli i drwa w nim obfitują. Tchnienie Pana niby potok siarki je rozpali” (Izaj. 30:33 BT). Kto jest tym królem, dla którego przygotowane jest Tofet?

Odpowiedź – Tofet jest nazwą nadaną Dolinie Hinnom, która symbolicznie przedstawia wtórą śmierć i Pan tu daje do zrozumienia, że ma dosyć ognia i opału, aby dokonać kompletnego zniszczenia i że duch Pański będzie rozniecał ogień i spowoduje całkowite zniszczenie. Królem, dla którego to jest przygotowane, jest diabeł i jego wysłannicy. On jest podżegaczem zła, a jego zniszczenie jest już postanowione. Najpierw, według Boskiej opatrzności, zanim diabeł będzie zniszczony, nastanie chwalebne panowanie Mesjasza, podczas którego cała ludzkość zostanie przyprowadzona do zupełnej znajomości Prawdy i do pełnej sposobności powrotu do harmonii z Bogiem, aby każdy wykazał, czy ma usposobienie Boga, czy też owego przeciwnika, Szatana. Gdy wybór każdej jednostki będzie w pełni zdeterminowany, wtedy wtóra śmierć połknie wszystkich tych, dla których została przygotowana. Ci, którzy okażą sympatię dla zła, zostaną zaliczeni do wysłanników Szatana i będą mieć z nim część we wtórej śmierci. [640,1]