WTÓRA ŚMIERĆ – Czy wielu pójdzie na wtórą śmierć?

Pytanie (1908) – Czy wnioskujesz z przypowieści o owcach i kozłach, że liczba tych, co pójdą na wtórą śmierć, będzie tak wielka jak tych, którzy będą zbawieni?

Odpowiedź – Nie wiem, co myśleć o tej przypowieści [Mat. 25:31-46], moi przyjaciele, jeżeli chodzi o to, czy w ogóle miała pokazać kwestię ilości. Kiedy jest mowa o owcach i kozłach, to zawsze mówiłem sobie, że owiec jest dużo więcej niż kozłów, zawsze zadowalała mnie ta myśl i cieszyłem się z tego powodu. Lecz gdy byłem w Palestynie, ku memu wielkiemu zdziwieniu odkryłem, że trzody tam były podzielone pół na pół [na owce i kozy; po ang. goat to zarówno kozioł, jak i koza – przyp. tłum.]. A więc nie wiem teraz, co o tym sądzić; będę się starał zaliczać do owiec i ufam, że wy także. [639,1]