WTÓRA ŚMIERĆ – Niespełnienie ofiary przez Jezusa i wtóra śmierć.

Pytanie (1905) – Gdyby Jezus nie ofiarował swego ziemskiego życia, to czy poszedłby na wtórą śmierć?

Odpowiedź – Zależy, do jakiego czasu odniesie się to pytanie. Jeśliby Jezus w trzydziestym roku swego życia powiedział: Nie złożę w ofierze swego życia, będę żył w ścisłej zgodzie z Boskim prawem, to myślę, że mógłby zachować swe życie. Nic w Boskim prawie nie wymagałoby Jego życia. Lecz w trzydziestym roku swego życia poświęcił się i wyrzekł wszelkich ziemskich spraw. Gdyby po uczynieniu takiego przymierza z Bogiem się wycofał, byłoby to grzechem i oznaczało wtórą śmierć. [637,2]