WTÓRE PRZYJŚCIE – Teraz czy w przyszłości?

Pytanie (1911) – W dwudziestym czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza Chrystus mówi uczniom o wielu znakach swego wtórego przyjścia, a w trzydziestym czwartym wersecie stwierdza: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenia, aż się to wszystko stanie” [Mat. 24:34 NB]. Jak możemy to stwierdzenie pogodzić z wiarą, że wtóre przyjście Pana jeszcze nie nastąpiło?

Odpowiedź – Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie znajduje się w czwartym tomie „Wykładów Pisma Świętego”. O ile dobrze pamiętam, to na opisanie tego jednego zagadnienia poświęcono tam około osiemdziesięciu stron i dobrze by było, aby każdy zainteresowany tą sprawą uważnie je przeczytał. Pokrótce odpowiadając jednak na zadane tu pytanie, powiedzielibyśmy, że w tym opowiadaniu Jezus przenosi umysły słuchających z czasów, w których żyli, do czasu, kiedy te rzeczy będą się dziać i wyjaśnia, kiedy to będzie mieć miejsce itd., wskazując na okres przy samym końcu obecnego wieku. Następnie objaśnia, że to pokolenie, które widzieć będzie te rzeczy przy końcu wieku, w pełni nie przeminie, aż się to wszystko stanie. Nie odnosiło to się to do pokolenia ówczesnego, ale do tego, które będzie świadkiem tych rzeczy, gdy będą się one wypełniać – to pokolenie nie przeminie, czyli że od czasu, gdy te rzeczy zaczną się dziać, aż do zupełnego zakończenia się wieku nie upłynie więcej niż jedno pokolenie. [636,2]