WTÓRE PRZYJŚCIE – Odnośnie wesela i oczekujących.

Pytanie (1910) – „Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka” [Łuk. 12:36 NB]. Czy werset ten nie wskazuje, że wesele miało się odbyć przed powrotem naszego Pana?

Odpowiedź – Mogłoby się tak wydawać z pewnego punktu widzenia, lecz nie z tego właściwego, który jest następujący: Człowiek, który jest panem, gospodarzem i ma sługi, oczekuje od nich szczególnej czujności w tę noc połączenia, kiedy ma przyprowadzić żonę do domu. W tę szczególną noc, bardziej niż w każdą inną, słudzy powinni być bardzo czujni. Zdaje mi się, że tę właśnie myśl Pan chciał nam przekazać. Czy wiecie, do jakiego stopnia słudzy powinni być czujni owej nocy? Wiecie, a więc bądźcie i wy tak czujni, tak uważni, że gdy usłyszycie kołatanie, nie okażecie zwłoki; nie czekajcie, żeby dopiero wtedy się obudzić, lecz bądźcie już przebudzeni. To, jak sądzę, stosuje się do nas jako do Kościoła żyjącego w tym szczególnym czasie. Spodziewamy się, że Oblubieniec przyjdzie, aby wziąć Oblubienicę i chcemy być jak ci słudzy, którzy usłyszeli pierwszą oznakę przybycia Mistrza. [636,1]