WTÓRE PRZYJŚCIE – Jakim sposobem nasz Pan wiedział o wzbudzeniu Kościoła trzeciego dnia?

Pytanie (1908) – Jeżeli nasz Pan nie wiedział o czasie swojego wtórego przyjścia, to jak mógł się wypowiadać odnośnie wzbudzenia Kościoła w trzecim dniu?

Odpowiedź – Jeżeli apostołowie niekiedy przemawiali w duchu proroczym, podobnie jak prorocy Starego Testamentu, to nie widzę powodu, dlaczego nasz Pan Jezus nie mógłby podobnie mówić w duchu proroczym. Jego słowa musimy traktować właśnie tak. Mówi On, że wzbudzi Kościół dnia trzeciego. Wiemy, że nie wzbudził Kościoła, Świątyni swego Ciała, literalnego dnia trzeciego ani też nie wzbudził go w jakimkolwiek innym trzecim dniu, oprócz trzeciego dnia wielkiego okresu dyspensacyjnego, jednego z tych, na które jest podzielona historia świata. Sześć dni już minęło, a obecnie żyjemy w siódmym. Pan nasz wypowiedział te słowa w piątym dniu, więc dzień siódmy z Jego punktu odniesienia byłby dniem trzecim – w trzecim więc dniu miał On wzbudzić Kościół. Jest to jedyne wytłumaczenie, jakie umiemy zastosować do Jego słów. Jak bardzo Jego słowa były prorocze, czyli do jakiego stopnia mówił proroczo, tego nie wiem, ale wiemy, że On sam powiedział, iż dnia i godziny Jego powtórnego przyjścia nikt nie zna – ani aniołowie w niebie, ani Syn, lecz tylko Ojciec. Możemy więc przypuszczać, że nasz Pan albo mówił proroczo o tym trzecim dniu, albo wiedział o trzecim dniu jako o okresie trzeciego tysiąca lat, lecz nie wiedział, którego dnia i godziny w tym okresie trzeciego tysiąca lat będzie obecny i kiedy rozpocznie się praca. [634,3]