PIECZĘTOWANIE – Duchem świętym.

Pytanie (1909)Kiedy zostajemy zapieczętowani duchem świętym?

Odpowiedź – Myślę, że tak jak zostało to wyrażone w „Wykładach Pisma Świętego”, w chwili naszego poświęcenia – jeżeli Pana je przyjmuje – zostajemy spłodzeni z ducha świętego. Dzieło spłodzenia może postępować szybciej lub wolniej, a stan zapieczętowania rozpoczynałby się wtedy, kiedy możemy stwierdzić, iż zostaliśmy ożywieni, zaś stan ożywienia następuje w chwili, gdy dochodzimy do harmonii z Pańskimi postanowieniami na tyle, że możemy widzieć, iż prawem tego nowego życia jest prawo miłości i gdy osiągamy taki stan, że w naszym sercu nie mamy nic przeciwko Bogu, braciom, bliźnim ani nieprzyjaciołom, o ile takich mamy, czyli przeciwko nikomu na świecie, i gdy miłujemy Boga z całego serca, a bliźnich jak samych siebie. Od tego czasu jesteśmy ożywieni i nasze nowe życie zaczyna się przejawiać w tym, co mówimy i czynimy. Według mojego zrozumienia pieczętowanie w znacznym stopniu odpowiada ożywieniu i nie jest dziełem natychmiastowym, lecz stopniowym. Gdy serce twoje stało się czułe na sprawy Pana, duch święty zaczyna odciskać na tobie podobieństwo charakteru Bożego i to jest pieczętowanie duchem świętym. Łączy się to, oczywiście, z ogniem i naciskiem, staje się coraz bardziej skuteczne i trwa przez całe twoje życie. Nie masz się tego wyzbywać, lecz osiągnąć pełnię podobieństwa charakteru. [634,2]