WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO – Dlaczego pominięto nazwisko autora?

Pytanie (1913) – Czasami zadawane jest nam pytanie, dlaczego nazwisko autora nie jest podawane w „Wykładach Pisma Świętego”. Jesteśmy całkowicie upewnieni w przekonaniu, że opuszczając je, masz dobre powody, by tak czynić, lecz chcielibyśmy mieć dokładną, osobistą odpowiedź od ciebie, którą moglibyśmy przekazać pytającym.

Odpowiedź – Można podać wiele powodów i każdy byłby prawdziwy. Nie znam żadnej konkretnej przyczyny, dla której nazwisko nie mogłoby być wymienione; nie wiem, czy byłoby to korzystne, czy też nie. „Wykłady Pisma Świętego” rozpowszechniane są nie po to, by prezentować coś osobistego, lecz żeby przedstawiać naukę, a od nauki oczekuje się, by opierała się na własnym gruncie za pomocą odniesień do Biblii, a nie na autorytecie jakiejś osoby, jej słowie lub nazwisku. Książka jest w istocie mniej sekciarska – jeżeli wolno tu użyć takiego wyrażenia – dzięki temu, że nie podaje się nazwiska autora. Ze swojej strony jednak nie miałbym nic przeciwko temu. Jeżeli ktoś życzyłby sobie mieć nazwisko, proszę je dla niego zapisać. [634,1]