WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO – Prawa zabraniające sprzedaży.

Pytanie (1909) – Jeśli zostaną ustanowione prawa, aby zabronić sprzedaży „Wykładów Pisma Świętego”, to czy będziemy mieli je w dalszym ciągu sprzedawać?

Odpowiedź – Nie martwmy się na zapas. Pan nasz powiedział: „Nie troszczcie się o żadną rzecz”, ale „za wszystko dziękujcie” [Filip. 4:6; 1 Tes. 5:18]. Dziękujcie za to, że macie sposobność teraz, a nie martwcie się o dzień jutrzejszy lub co będzie za rok. „Dosyćci ma dzień na swoim utrapieniu” [Mat. 6:34]. Niech wystarczy nam kierownictwo Pańskie, którego mamy oczekiwać i wyglądać. [633,2]