NAUKA – Odnośnie Mojżesza i Pięcioksięgu.

Pytanie (1911)Czy nie wiesz, że jest to historycznym faktem, iż Mojżesz żył co najmniej pięćset lat przed opracowaniem Pięcioksięgu oraz że wówczas oprócz egipskich hieroglifów pismo nie było znane i z tego powodu fizycznie było niemożliwe, aby Mojżesz go napisał? Czy nie jest faktem, że Ezdrasz oraz być może Nehemiasz są odpowiedzialni za kształt wszystkich tych ksiąg, które przypisywane są Mojżeszowi?

Odpowiedź – Nie myślę. Nie znam autora tego pytania, lecz wolę polegać na pewniejszym autorytecie. Jezus powiedział: „Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie; gdyż on o mnie pisał” [Jan 5:46]. Wolę wierzyć Jezusowi. Nie znalazłem dotąd niczego takiego, co by temu zaprzeczało. Nie mam zamiaru odrzucać Biblii; z każdym dniem staje się ona dla mnie coraz lepsza. [633,1]