NAUKA – Odnośnie zgadywania.

Pytanie (1911)Czy wiesz, że nauka geologii i archeologii dowodzi absolutnie i stanowczo, że wiek ziemi to nie sześć tysięcy, ale miliony lat; że znaleziono ślady człowieka sięgające nawet poza okres lodowcowy, który miał miejsce nie mniej jak sto pięćdziesiąt tysięcy lat temu, a ślady życia zwierzęcego można odnaleźć we wszystkich tych okresach?

Odpowiedź – Nie wiem nic takiego i w nic takiego nie wierzę. Wiem, że niektórzy dżentelmeni mają zwyczaj brać mały młoteczek, stukać nim o kawałek skały, a potem spluwają na ziemię dwa lub trzy razy bez wypowiedzenia zdania i przybierając mądrą minę, snują wielkie domysły. Ten, który najwięcej zgaduje, jest największym profesorem. To jest właśnie ta nauka, którą wielu z ludzi naśladuje, a którą apostoł Paweł nazywa „fałszywie nazwaną umiejętnością” [1 Tym. 6:20]. Ja myślę o niej dokładnie to samo. Nauka musi mieć pewną podstawę, nie może być oparta na domysłach. Niekiedy jeden człowiek może mieć lepsze możliwości domyślania się w jakimś zakresie niż inni, jednak zgadywanie nie może być uważane za naukową prawdę. Wiemy, na przykład, że jesteśmy zdolni utworzyć kamień w kilka godzin, czynimy to każdego dnia przy pomocy cementu, co jest dokonywane na całym świecie. Kiedyś przypuszczano, że na wytworzenie kamienia potrzeba milionów lat. Obecnie możemy to zrobić sami w kilka godzin. Te różne teorie odnośnie człowieka i jego czasu życia na ziemi są, jak uważam, tak samo źle oszacowane.

W pierwszym rozdziale szóstego tomu „Wykładów Pisma Świętego” podaliśmy nasze uzasadnienie, które, jak wierzymy, jest biblijne, mianowicie, że każda z tych sześciu epok stworzenia równa się okresowi siedmiu tysięcy lat i że cały okres tworzenia aż do człowieka wynosił sześć okresów, czyli dni, po siedem tysięcy lat każdy, czyli 42 000 lat; zaś od owego czasu dotąd upłynęło jeszcze sześć tysięcy lat z siódmego okresu zwanego dniem. Człowiek został stworzony na początku siódmego dnia i ludzkość znajduje się w tym okresie przeszło sześć tysięcy lat. Pozostaje tysiąc lat do zakończenia siódmego dnia. Będzie to zupełny cykl, siedem razy siedem tysięcy lat, co da czterdzieści dziewięć tysięcy lat od początku dzieła stworzenia do wspaniałego Jubileuszu, pięćdziesiątego tysiąca lat okresu historii świata. Mówiąc o tych dniach stworzenia, musimy pamiętać, że Biblia nie ukazuje warunków, w jakich znajdował się świat przed tym okresem stwarzania. Księga Rodzaju nie mówi nam, kiedy Bóg rozpoczął stwarzać ziemię; mamy powiedziane tylko, że „ziemia była”, ale nie jest powiedziane, jak długo i nie jesteśmy w stanie tego odgadnąć. Jest tylko powiedziane, że ziemia była bez kształtu, pusta i że okrywała ją ciemność oraz że Bóg zaczął przygotowywać ziemię, czyli przygotowywać na niej warunki nadające się dla człowieka. Ponadto nie wiemy nic więcej. Wiemy tylko, że nie było wówczas żadnego człowieka na ziemi ani zwierząt, sama tylko planeta; ale jak długo planeta istniała, tego nie wiemy. [632,2]