KOZIOŁ AZAZELA – Nie był częścią ofiary za grzech.

Pytanie (1915)Czy kozioł Azazela ma jakiś dział w ofierze za grzech?

Odpowiedź – Kozioł Azazela nie ma w tym żadnego działu. Kozioł ten nie był wcale ofiarą. Dwa kozły były przyprowadzone na ofiarę, lecz los padł tylko na jednego, na kozła Pańskiego i ten był ofiarą za grzech. Mamy więc cielca i kozła na ofiarę za grzech, lecz ów drugi kozioł nie był wcale ofiarowany. Stąd też nie mógł on być ofiarą za grzech (3 Mojż. 16:7-10). Jednak w Boskiej ekonomii klasa kozła Azazela będzie miała pewną podrzędną cząstkę w zgładzeniu grzechu w tym znaczeniu, że cierpienia tej klasy zastosowane będą dla pojednania, czyli zgładzenia pewnych dobrowolnych grzechów świata, lecz nie grzechu Adamowego. [632,1]