KOZIOŁ AZAZELA – Przedstawia spłodzonych z ducha.

Pytanie (1907)Jeśli kozioł Azazela nie był ofiarą przyjmowaną i nie wchodził do Świątnicy, to czy mógł przedstawiać spłodzonych z ducha?

Odpowiedź – Cielec też nie wchodził do Miejsca Świętego czy Najświętszego ani nie wchodził tam kozioł Pański, podobnie i kozioł Azazela nie wchodził do Miejsca Świętego ani Najświętszego. Jeżeli fakt ten miałby dowodzić, że klasa przedstawiona w koźle Azazela nie jest spłodzona z ducha, to podobny argument trzeba by stosować także do klasy kozła Pańskiego, jak i do samego Pana przedstawionego w cielcu. Tylko krew miała być wnoszona i to wszystko. Ci, co reprezentowani są w koźle Azazela, przedstawieni są na pewien czas w ciele Najwyższego Kapłana, jak na przykład Jezus, Najwyższy Kapłan, pierwszy ze wszystkich, w swoim pierwszym ofiarowaniu krwi cielca jako Najwyższy Kapłan reprezentował siebie, zabierając krew osobiście. Wy i ja nie jesteśmy w tym wcale przedstawieni. Jezus wszedł do Miejsca Najświętszego, aby okazać się przed obliczem Boga za nami i dokonać ubłagania za nasze grzechy. Następnie wyszedł, aby ofiarować kozła Pańskiego i zabrał krew tegoż kozła. W tej czynności, jak widzicie, w tym koźle przedstawieni byli członkowie Jego Ciała i Pan wszedł do Świątnicy z krwią tegoż kozła; lecz sam kozioł był przedstawiony w kapłanie. Cielec przedstawiony był w kapłanie i podobnie też kozioł jest przedstawiony w kapłanie, który dokonuje tej ofiary. Klasa kozła Azazela jest na razie również przedstawiona w ciele Najwyższego Kapłana; to znaczy, że członkowie tej klasy, uczyniwszy swoje ofiarowanie, wliczeni zostali wtedy w poczet członków Ciała Chrystusowego, a dopiero gdy przestali postępować tą drogą i dopełniać swej ofiary, przestali być zaliczani do członków Ciała Chrystusowego i stali się klasą podrzędną, klasą niegodną miejsca w Ciele Chrystusowym. [630,2]