ZBAWICIEL – Jezus doskonałym Zbawicielem.

Pytanie (1911) – Czy Chrystus mógłby być zupełnym i kompletnym Zbawi­cielem, gdyby wymagane było coś od człowieka, czy to w zbawieniu niebieskim, czy ziemskim?

Odpowiedź – Naturalnie, że mógłby być kompletnym Zbawicielem. Przypuśćmy, że dziesięciu mężczyzn właśnie by się topiło i przypuśćmy, że miałbym koła ratunkowe z linami, rzuciłbym je i powiedział: Widzicie je? Chwyćcie się tego i trzymajcie się mocno, a ja was wyciągnę. Wszyscy byliby wezwani do uchwycenia się i wszyscy mogliby być wyciągnięci; lecz gdyby jeden z nich pogardził tym sposobem ratunku, ale po zrozumieniu, co to jest, po usłyszeniu tych słów i wiedząc, że jest w stanie uchwycić linę i że ma ręce, którymi może ją złapać, i gdyby mając wszelką sposobność, by się złapać i wydostać z wody, jednak odmówił, to i tak osoba, która by tego wszystkiego dokonała, byłaby wybawicielem wszystkich tych osób. Wyratowała ich wszystkich; albowiem gdy ktoś, mając sposób wybawienia, dobrowolnie nim pogardził, to byłoby tak, jak gdyby ponownie wskoczył do wody, będąc już na lądzie. [630,1]