SZATAŃSKIE IMPERIUM I CZASZE GNIEWU – Obecnie w użyciu.

Pytanie (1916) – Czy owe czasze gniewu z Obj. 16 są obecnie wylewane i czy władza szatańska jest teraz w procesie niszczenia?

Odpowiedź – Są to dwa pytania i najpierw zajmiemy się tym drugim. Uważam, że szatańskie imperium jest w procesie niszczenia. Myślę, że każdy promień światła oświecający dowolny przedmiot jest każdorazowo i w jakiejś mierze niszczeniem szatańskiego imperium. W wielkiej fali prohibicji dopatruję się częściowego kruszenia władzy szatańskiej i cieszę się z tego. Widzę to także w świetle prawdy płynącej z Boskiego planu – w czym wszyscy jesteśmy zaangażowani, i przyświecającej tym, co mają uszy ku słuchaniu. Wierzę, że to wpływa nie tylko na lud Boży, ale i światowi ludzie zaczynają lepiej rozeznawać różne sprawy. Światowi ludzie często zaczepiają mnie na ulicy i mówią, że rozumieją coraz więcej. Nie spodziewamy się, żeby mieli zrozumieć głębokie prawdy, ponieważ cielesny umysł nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, ani też nie może ich poznać, bo one duchowo bywają rozsądzane [1 Kor. 2:14]. Ale rozumieją dość dużo. Dostrzegają, że znajdowali się dotąd w ciemności i błędzie. W mieście Duluth przystąpił do mnie po wykładzie publicznym pewien pan i rzekł: „Bardzo mi się podobało twoje kazanie”, a jak na rzymskiego katolika to bardzo dużo. Zaczął on dostrzegać światło w rzeczach, które dotąd były w ciemności. Również prezbiterianie i metodyści mówią mi niekiedy: „Jesteśmy z tobą, jeżeli chodzi o zrywanie łańcuchów ciemnoty i przesądów”. Zatem szatańskie mocarstwo trzęsie się, lecz jeszcze nie przeminęło. Szatan w żadnym wypadku nie jest jeszcze umarły ani związany.

Co do owych czasz gniewu: Nie czytałem jeszcze siódmego tomu „Wykładów Pisma Świętego” i dlatego nie mam na razie nic do powiedzenia na ten temat. [627,2]