SZATAN – Odnośnie związania.

Pytanie (1911) – Czy Szatan jest już związany?

Odpowiedź – Nie wiem. Dość dużo szatańskiej mocy wciąż jeszcze działa. Jeżeli jest on związany, to jestem pewien, że inni są rozwiązani. Myślę, że nastąpi jeszcze większe rozwiązanie władz na powietrzu w niedalekiej przyszłości i że to zdaje się być wyrażone w Objawieniu, gdzie jest mowa o czterech aniołach stojących na czterech węgłach ziemi, którym dozwolone będzie rozwiązać wiatry, gdy tylko wybrana zostanie liczba popieczętowanych na czołach. To prawdopodobnie ma oznaczać rozwiązanie nie tylko fałszywych nauk symbolicznie przedstawionych przez wiatry, ale także więcej szatańskiej mocy, mocy demonów, przedstawionej przez władzę na powietrzu, której Szatan jest księciem [Efezj. 2:2]. [623,2]