SZATAN – Imitowanie świętości.

Pytanie (1910) – Czy zdegradowanie Szatana w grzechu przeszkadza mu w jakimkolwiek stopniu w udawaniu czy naśladowaniu świętości?

Odpowiedź – Rozumiałbym, że Szatan nie zdegradował się w znaczeniu fizycznym, ale ma takie same władze, jak miał zawsze i że tak samo rzecz się ma ze wszystkimi upadłymi aniołami. Wyrok śmierci nie został na nich wydany, więc oni nie ulegli takiemu zdegenerowaniu jak ludzie. Jakakolwiek zmiana w nich nastąpiła, nastąpiła tylko w ich usposobieniu – rozwinęli w sobie diabelskiego ducha, lecz przypuszczamy, że gdziekolwiek to sprzyja ich celom, mogą udawać prawość. Na przykład, dziś po południu przystąpiła do mnie pewna niewiasta i oświadczyła, że może o tym nie wiem, lecz Chrystus już przyszedł po raz drugi w jej osobie oraz że ma na to dowody, że Chrystus znajduje się w niej i przez nią działa. Próbowałem jej powiedzieć, że prawdopodobnie została zwiedziona przez Przeciwnika, że błędnie to interpretuje jako moc Chrystusa działającą w niej, lecz nie chciała wcale słuchać; ona wie, co ma. Tak więc uważam, iż byłoby w zupełności możliwe dla Szatana przemienić się w sługę sprawiedliwości. Myśl ta nie jest moja, apostoł użył takich słów [2 Kor. 11:14]. Zresztą żadna moja myśl nie jest oryginalna. Wszystko, co mówię, powtarzam za apostołami i Jezusem i mam nadzieję, że nigdy nie będę oryginalny. [622,1]