SZATAN – Jego związanie a śmierć.

Pytanie (1909) – Jeżeli Szatan zostanie związany do roku 1914, to czy śmierć wtedy ustanie i czy żyjący dostąpią wówczas fizycznej przemiany na lepsze?

Odpowiedź – Odpowiadam: Nie. Związanie Szatana nie jest daniem zdrowia ludziom. Szatan oznacza tu przeciwne wpływy, przedstawianie ciemności jako światłości i odwrotnie. Te wpływy będą kompletnie związane, gdy światło prawdy rozproszy ciemność.

Jednak co do przywrócenia zdrowia i powstrzymania chorób i śmierci, to rozumiem, iż wszystko to nastąpi według Boskiego zarządzenia pod Nowym Przymierzem i że przymierze to uczynione będzie z narodem izraelskim, i tylko ci, co będą szczerego serca pośród Izraela, dostąpią błogosławieństw z tego powodu. W miarę jak naród izraelski będzie dostępował coraz więcej Boskich błogosławieństw, inne narody, widząc to, powiedzą: „Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich” [Izaj. 2:3]. Wszelkie Boskie błogosławieństwa spływać będą pod zarządzeniami Nowego Przymierza i przez Izrael, aby wszystkie narody mogły się przyłączyć. Prorok powiedział, że na narody, które nie przyjdą do Jeruzalemu, nie będzie padał deszcz. Niezależnie od tego, czy ktoś chciałby to rozumieć jako deszcz literalny, czy jako błogosławieństwa, wiemy, iż Bóg sprawi, że deszcz ten padać będzie tak długo, aż napełni całą ziemię do głębokości oceanu. Lecz błogosławieństw tych dostępować będą tylko ci, co będą w harmonii z Bogiem i z Nowym Przymierzem. Ktokolwiek będzie ignorował Boskie zarządzenia, będzie za to cierpiał i nie otrzyma Boskiego błogosławieństwa. Widząc powodzenie narodu izraelskiego, wszyscy inni będą chcieli przyłączać się do nich i każda osoba pragnąca Boskich błogosławieństw wchodzić będzie pod Nowe Przymierze z Izraelem, jak czytamy: „Będziesz [Abramie] ojcem wielu narodów” [1 Mojż. 17:4]. Tutaj wiele narodów stanie się dziećmi Abrahama. Wszyscy będą musieli się przyłączyć do cielesnego Izraela, dokładnie tak jak cudzoziemcy, którzy przyjeżdżając do naszego kraju, otrzymują obywatelstwo, gdy odbierają swoje dokumenty i są uznawani za Amerykanów, obywateli Stanów Zjednoczonych. Podobnie będzie i wówczas, ponieważ tylko pod izraelskim Nowym Przymierzem cała ludzkość będzie błogosławiona. Przypominam wam 16 rozdział Proroctwa Ezechiela: „Przywrócęli zaś więźniów ich, to jest, więźniów Sodomy i córek jej, i więźniów Samarii i córek jej; tedyć też przywiodę pojmanych więźniów twoich w pośrodku ich.” „I dam ci je za córki, lecz nie według przymierza z tobą” (Ezech. 16:53,61). Nie według przymierza starego – „uczynię przymierze nowe”, pod którego zarządzenie wejdą. Nasz Pan wskazuje tu na błogosławieństwo restytucji. [621,2]