SZATAN – Czy rozumie plan Boży?

Pytanie (1908) – Czy Szatan rozumie plan Boży? Jeżeli rzeczy duchowe nie mogą być rozeznane inaczej niż przez umysł oświecony duchem świętym, to wychodziłoby na to, że Szatan nie ma przywileju rozumienia w tej mierze co spłodzony Kościół.

Odpowiedź – Odpowiadamy, że właśnie tak jest. Zwracaliśmy na to uwagę w „Wykładach Pisma Świętego” i w „The Watch Tower” – że Szatan nie jest zaznajomiony z Boskim planem, chyba że dowiaduje się czegoś od ludu Bożego. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby jacyś jego posłańcy znajdowali się obecnie tu na tej sali, aby dowiedzieć się, co my na ten temat powiemy. Szatan jest dość dobrze zaznajomiony z niektórymi zarysami tego planu, lecz wie, że nie zna tajemnic Pańskich, bowiem „tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmia im” [Psalm 25:14]. Można wnosić, że Szatan jest wystarczająco sprytny, aby mieć pewne ogólne pojęcie odnośnie tego, którzy to są ci, co znają Pańską tajemnicę i być może niekiedy czerpie pewne informacje od nich. Możemy być jednak pewni, że nie jest w stanie zasięgnąć takich informacji, przez poznanie których mógłby przeszkodzić w wielkim planie naszego Niebieskiego Ojca. Gdyby gospodarz domu wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, czuwałby i nie dałby podkopać swego domu – powiedział nasz Pan; i zdaje się, że przedstawił w tym Szatana jako gospodarza obecnych instytucji tego złego świata, który nazywany jest także księciem świata tego. Gdyby on rozumiał plan Boży, to podejmowałby tym silniejsze zabiegi, aby utrudnić te rzeczy, które mają nastąpić według Boskich zamysłów. Bóg opanowuje całą sytuację do takiego stopnia, że mądrość mędrców tego świata jest głupstwem i tak samo głupstwem jest mądrość owego nieprzyjaciela, jeśli chodzi o jego usiłowania, by pokrzyżować i zniszczyć Boski plan. [621,1]