SZATAN – Związanie go.

Pytanie (1905) – Czy związanie Szatana nastąpi stopniowo i rozciągnie się na cały tysiąc lat po roku 1914?

Odpowiedź – To jest więcej, aniżeli jest mi wiadomo. Biorę za pewnik, drodzy przyjaciele, że słowo Szatan stosuje się do tego, co powiedziane jest w Obj. 20 i że ów łańcuch jest symboliczny oraz oznacza pewną władzę, władzę powstrzymującą. „I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i Szatan, i związał go [łańcuchem, Obj. 20:1] na tysiąc lat” [Obj. 20:2]. Możemy się domyślać, jakie działania wyobrażone są przez łańcuch itd. Według mnie określenia diabeł, wąż, Szatan itd. obejmują nie tylko samego Szatana, ale ponadto wszystkie złe instytucje. Zatem stosuje się to do powstrzymania zła w ogólności, być może przez instytucje sprawiedliwych praw. Myślałbym, że to nastąpi po roku 1914. „Gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego” [Izaj. 26:9]. Żeby zilustrować, w jaki sposób zło będzie ukrócane, wyobraźmy sobie, że jakiś człowiek chciałby ukraść komuś portfel; jego ręka mogłaby zostać sparaliżowana. Po pewnym czasie mógłby odzyskać władzę w ręce i może próbowałby znowu coś ukraść z takim samym skutkiem. Taki człowiek zrozumiałby wkrótce, że musi zająć się czymś innym. Albo gdyby ktoś chciał włamać się do jakiegoś budynku w celach rabunkowych i w chwili, gdy próbowałby użyć wytrychu, oślepłby. Zapewne człowiek ten szybko by zrozumiał, że tego typu działanie już się nie opłaca tak jak przed rokiem 1914. W owym czasie nie będą sądzić według słyszenia uszu i według widzenia oczu [Izaj. 11:3], rzeczy będą rozpoznawane umysłem. [620,3]