POZDROWIENIE – Z pocałowaniem świętym.

Pytanie (1916) – Jak mamy stosować słowa: „Pozdrówcie jedni drugich z pocałowaniem świętym” (Rzym. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor. 13:12) oraz „Pozdrówcie jedni drugich w pocałowaniu miłości” (1 Piotra 5:14)?

Odpowiedź – W niektórych krajach europejskich, szczególnie na wschodzie, jest w zwyczaju, że mężczyźni całują się wzajemnie. Widziałem tam wielu mężczyzn, którzy często się obejmują i nawzajem całują – Żydów, Greków, Syryjczyków, Arabów itd. – często, gdy się spotykają, obejmują się i całują w sposób, którego nigdy nie ujrzycie tutaj lub w większej części Europy. Przypuszczam, że podobny zwyczaj panował w czasach apostolskich. Nie ma wzmianki, żeby bracia całowali siostry lub odwrotnie. Rozgraniczenie pomiędzy płciami było ściśle przestrzegane w dawnych czasach, tak że całowania między osobami przeciwnych płci nie było, ani nie powinno być teraz. Nie ma nic złego w pocałowaniu miłości. Mój ojciec pocałował mnie raz w taki sposób, raz uczynił to także pewien brat w Prawdzie, a kiedy indziej jeden z braci pielgrzymów. Widzicie więc, że mam w tym doświadczenie. [618,2]