SÓL – Do czego użyteczna?

Pytanie (1910) – Proszę wyjaśnić Mar. 9:49-50: „Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą” (NB).

Odpowiedź – Podawaliśmy już pewne myśli co do znaczenia tych wersetów i samej soli – że ma ona własności oczyszczające, dodaje smaku temu, do czego jest użyta oraz zdaje się działać jako środek konserwujący w przypadku rzeczy podatnych na zepsucie, co też wyraził sam Pan, stwierdzając, że Kościół jest solą ziemi i przez to wskazując, że gdy na ziemi już nie będzie Kościoła, straci ona to, co dodawało jej smaku i przydawało życiu aromatu oraz pomagało zachowywać rzeczy we właściwym stanie. Dlatego gdybyśmy zwietrzeli, to by oznaczało, że straciliśmy środek oddzielający nas od świata i popadliśmy w stan pychy, przez co utracilibyśmy nasze chrześcijaństwo i nie bylibyśmy już więcej przedstawicielami Pana. Gdybyśmy raz zwietrzeli, nie można by już przywrócić słonego smaku. Nie ma sposobu, by przywrócić słony smak soli, gdy raz zwietrzała. Gdybyśmy więc utracili ducha świętego, nie byłoby sposobu, żeby można nas było jeszcze raz odnowić. [617,4]