ŚWIĘCI – Czy będą zabrani przed uciskiem?

Pytanie (1915) – Czy wszyscy święci zostaną zabrani za zasłonę, zanim zakończy się wielki ucisk?

Odpowiedź – Nie jestem wystarczająco mądry, żebym mógł na to pytanie odpowiedzieć; i nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł. Uważaliśmy, że tak. Przypuszczaliśmy, że wszyscy święci będą zabrani za zasłonę, zanim skończą się Czasy Pogan. Bóg nie powiedział, że będą zabrani, lecz tak wnioskowaliśmy, a wiadomo, że nasze wnioski mogą okazać się mylne, i w tym wypadku wniosek nasz okazał się mylny. Nie zostaliśmy zabrani. Czasy Pogan się skończyły, a my wciąż tu jesteśmy. Zatem nie wiemy, kiedy nasz czas nadejdzie. Gdybyśmy powiedzieli, że wszyscy zostaniemy zabrani, zanim czas wielkiego ucisku przejdzie, to wyrazilibyśmy jedynie to, w co wierzymy. Sądzę, że co do jednego zgadzamy się wszyscy, a mianowicie, że zabrani będziemy przed Armagieddonem; tak wierzymy. Wiecie, że Biblia zawiera symbol rozwiązania „wiatrów”, co zdaje się określać tę wielką wojnę. Następnie ma być „trzęsienie ziemi”, co oznacza wielką rewolucję, jaka nastąpi potem. Dalej pojawi się „ogień”, anarchia – doświadczenia Armagieddonu. Myślę, że Kościół, czyli klasa Oblubienicy, zabrany zostanie przed Armagieddonem, lecz nie jestem tego pewien; i na tym poprzestaniemy, jeśli chodzi o ten temat. [617,2]