ŚWIĘCI – Pod złymi wpływami.

Pytanie (1910) – Czy na ofiarowanego członka Malutkiego Stadka mógłby ktoś wywrzeć pewien zły wpływ, tak że nie byłby on odpowiedzialny za swoje czyny lub za złe zrozumienie niektórych nauk?

Odpowiedź – Myślę, że tak. Przypomina mi się sprawa Judasza. Poddany on był złemu wpływowi, jak czytamy: „Wstąpił weń szatan” i wtedy Judasz wyszedł, aby sprzedać swego Mistrza [Jan 13:27]. Zachodzi pytanie: Jak Szatan mógł wejść w kogoś, kto był poświęcony? Stało się tak dlatego, że ten poświęcony nie żył życiem poświęconego. Gdyby Judasz zachował postawę poświęcenia wobec Mistrza, Szatan nie miałby takiej możliwości, lecz Judasz był niewierny w swoim sercu. W Ewangelii wg św. Jana jest to tak napisane, jakoby Judasz był rozmyślnym złodziejem. Zdaje się, że nie interesował się on sprawą Pańską z właściwego punktu zapatrywania. Sześć dni przed Pańskim ukrzyżowaniem, gdy Pan mówił uczniom, że będzie ukrzyżowany, Judasz myślał o pieniądzach; bo gdy Maria pomazała Pana wonnym olejkiem, jak podaje Pismo – na Jego pogrzeb, Judasz pomyślał sobie: Źle, źle się stało; te pieniądze powinny się raczej znaleźć w mojej sakiewce. Jest wielu ubogich, ja jestem ubogi. On pożądał tych pieniędzy. Stracił ducha uczniostwa i był gotów sprzedać swego Mistrza za pieniądze. Wierzę więc, że każdy poświęcony może uwikłać się w złe myśli i motywy, które rządzić będą jego sercem i oddalać go coraz bardziej od Pana, aż dojdzie do stanu, w którym Przeciwnik będzie mógł go opanować. Nie myślę, aby to było możliwe w przypadku kogoś, kto jest wierny Panu. [615,1]