OFIARA – Niepożądana przez Boga.

Pytanie (1914)„Ofiary i obiaty nie chciałeś” (Psalm 40:7). Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź – W tłumaczeniu z jednego języka na drugi zachodzi zawsze niebezpieczeństwo chybienia, jeśli chodzi o wyrażanie pierwotnej myśli w jej prostocie; tak jest i w tym przypadku.

„Ofiary i obiaty nie chciałeś.” Jaka jest w tym myśl? Otóż myśl jest taka, że chociaż Bóg chciał i ustanowił Przymierze Zakonu z ludem izraelskim, to jednak ustanowienie Zakonu nie było zupełnie tym, czego Bóg chciał i pragnął. Bóg zamierzył, że ofiary zakonne miały być tylko figurą, poprzedzającym cieniem rzeczywistej ofiary. Te ofiary, które Bóg postanowił, czyli zatwierdził, na pewien czas, nie były tym, co On zamierzył, nie były wypełnieniem Boskiego zamiaru i życzenia co do ofiary za grzech. One były tylko figurą na to wielkie dzieło, jakie miało się dokonać Chrystusie. Ofiary i obiaty nie chciałeś oznacza, że one nie były tym, co Bóg zamierzył. On przyjmował te ofiary i udzielał Żydom rok po roku narodowego przebaczenia i sposobności do spróbowania ponownie, czy wypełnią Zakon; lecz to nie było czymś, czego Bóg pragnął i co było Jego intencją. On miał na myśli lepsze ofiary, ofiarę Chrystusa, wielkiego Odkupiciela, a następnie lepsze ofiary Kościoła, Ciała Chrystusowego, przyłączone do Jego ofiary. To było owym wielkim zamiarem Bożym, a to pierwsze było tylko obrazem, czyli cieniem. [611,2]