OFIARA – Czy ofiarowanie się Kościoła kosztuje coś Jezusa?

Pytanie (1912)Czy ofiarowanie się Kościoła kosztuje coś Jezusa? Czy jest to w znaczeniu wyrzeczenia się czegoś, co miał poświęcić, czy też jest to wyłącznie dzieło złożenia ofiary, podobnie jak Najwyższy Kapłan składał ofiary mu przynoszone?

Odpowiedź – Przyjęcie nas przez Jezusa nic Go nie kosztowało. On zapłacił wszystko i złożył zupełną cenę. Nie ma żadnego dodatkowego kosztu. Jego jedna ofiara jest podstawą wszystkiego, złożoną już dawno temu. Przyjmuje On nas na urzędzie Najwyższego Kapłana, a my jesteśmy ofiarami. Chociaż przypuszczamy, że ponosi koszt emocjonalnie, to jednak nie jesteśmy w stanie dobrze ocenić jego znaczenia. Nie powinniśmy myśleć, że nasz Odkupiciel ubolewa z tego powodu. Mamy miłosiernego Najwyższego Kapłana, który może z nami cierpieć krewkości nasze. On może zrozumieć nasze ułomności, toteż jest cierpliwy, wie dobrze, co nam dolega, jest pełen współczucia dla nas. Skoro posiadamy Jego zupełną sympatię, to wiemy, że wszystko jest w porządku. [610,2]