PASTOR RUSSELL – Odnośnie członkostwa w nominalnych kościołach.

Pytanie (1911) – Czy należałeś kiedykolwiek do Kościoła Adwentystów? Jedni twierdzą, że tak, podczas gdy inni opowiadają, że opuściłeś ów Kościół z jakiegoś powodu. Jeżeli jest to prawdą, to proszę powiedzieć dlaczego.

Odpowiedź – Nigdy nie należałem do żadnego kościoła, oprócz Pańskiego i kongregacyjnego. Byłem niegdyś kongregacjonalistą i w mych staraniach, by się okazać wiernym, próbowałem nawrócić niedowiarka. Nie tylko, że nie nawróciłem go, lecz w trakcie tych usiłowań tyle nowych myśli powstało w moim umyśle, że sprawiły mi wiele trudności. Na koniec stałem się i ja niedowiarkiem i pozostałem w takim stanie mniej więcej przez rok. Czciłem nadal Boga, chociaż nie uznawałem Biblii i nie wiedziałem, czy Chrystus jest moim Odkupicielem. Mimo to wciąż udawałem się do Boga w modlitwie, prosząc Go o kierownictwo, aż wreszcie dzięki Jego opatrzności doszedłem do jaśniejszego zrozumienia Słowa Bożego. Nigdy nie byłem adwentystą. Wierzę natomiast w przyjście naszego Pana – raduję się, wierząc, że Pan miał przyjść po raz wtóry, aby zabrać Kościół do siebie. Nigdy bowiem nie wierzyłem, że świat będzie spalony oraz w inne rzeczy, które stanowią główne elementy wiary adwentystów. [607,1]