SZATY – Odnośnie chwalebnych szat naszego Pana.

Pytanie (1911) – Czy nasz Pan jest obecnie obleczony w szaty czci i ozdoby?

Odpowiedź – Sądzę, że myśl pytającego wyciągnięta jest z obrazu Najwyższego Kapłana. Pamiętać należy, że w Dniu Pojednania, gdy Najwyższy Kapłan zajęty był dziełem pojednania, miał na sobie białe, lniane szaty. W tych lnianych szatach Najwyższy Kapłan sprawował ofiary i kropił krwią, a po dokonaniu pojednania za grzech wracał; umywszy swoje ciało, oblekał się w swoje szaty chwalebne – szaty czci i ozdoby [2 Mojż. 28:2]. Innymi słowy, w ciągu roku Najwyższy Kapłan nosił szaty czci i ozdoby, lecz w Dniu Pojednania zdejmował te szaty i wkładał szaty z czystego lnu. W odpowiedzi na pytanie powiedziałbym więc, że Najwyższy Kapłan jeszcze nie oblekł się w szaty czci i ozdoby. Naturalnie mówimy tu w przenośni, lecz chodzi o to, że ozdobne szaty przedstawiają objawienie się naszego Pana – Najwyższy Kapłan pojawiał się jako ten, który został wykwalifikowany i upoważniony od Boga, aby błogosławił lud. To jeszcze nie nastąpiło. Dlaczego? Ponieważ pozafiguralny Dzień Pojednania jeszcze nie jest zakończony. Skąd wiemy, że nie? Stąd, że niektórzy z Kościoła, Ciała Chrystusowego, mają jeszcze dopełnić ucisków Chrystusowych. Dopełnianie ucisków Chrystusowych nadal trwa. Zatem Najwyższy Kapłan jeszcze dokonuje pewnego dzieła w roli ofiarującego i nie oblecze się w szaty czci i ozdoby swego wysokiego urzędu, zanim nie dokończy w pełni dzieła ofiarniczego; a dopóki ostatni członek Ciała Chrystusowego nie dopełni swych cierpień, dzieło ofiarnicze nie będzie skończone.

Gdy tylko ofiarowanie się skończy, rozpocznie się chwała; jak mówi nam Pismo Święte: „Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy” [2 Tym. 2:12]. Pamiętamy również, jak to prorocy i aniołowie pragnęli wejrzeć w te rzeczy, pragnęli posiąść znajomość odnośnie czasów i chwil, odnośnie cierpień Mesjasza i o chwale, jaka miała nastąpić [1 Piotra 1:11]. Ponieważ cierpienia klasy Mesjasza nie skończyły się, dzieło Dnia Pojednania nie jest jeszcze ukończone, a więc Najwyższy Kapłan jeszcze nie nałożył szat czci i ozdoby, przedstawiających powagę Jego urzędu, gdy będzie rządził, błogosławił i gdy rozpocznie Mesjańskie panowanie. [605,1]