SZATA – Dla starego czy Nowego Stworzenia?

Pytanie (1913) – Czy szata Chrystusowej sprawiedliwości jest dla przykrycia starego człowieka czy Nowego Stworzenia?

Odpowiedź – Stary człowiek ma być zewleczony. Apostoł mówi, żeby zewlec starego człowieka z jego uczynkami [Kol. 3:9]. Stary człowiek to stara wola i on nie ma być okryty; on ma być umarły; nie potrzeba go nawet grzebać, niech sobie idzie. Nowy człowiek też nie potrzebuje żadnego nakrycia, bo nowy człowiek jest doskonały, Nowe Stworzenie nigdy nie miało żadnego grzechu, nie sympatyzuje z grzechem. Co w takim razie potrzebuje nakrycia szatą Chrystusowej sprawiedliwości? Ciało, które niegdyś należało do starego człowieka, do starej woli. To ciało zostało oddane jako organizm Nowemu Stworzeniu, przez który Nowe Stworzenie musi działać. To ciało jest niedoskonałe i potrzebuje okrycia, zastosowania Chrystusowej sprawiedliwości, aby zasłonić wady, tak by nie ukazywały się braciom więcej niż potrzeba i nie ujawniały więcej niż to konieczne Ojcu. [604,2]