SZATA – Co posiadamy od naszego spłodzenia?

Pytanie (1913) – Czy po naszym spłodzeniu z ducha jesteśmy nadal przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, czy też Bóg dał nam naszą własną szatę?

Odpowiedź – Szata sprawiedliwości Chrystusowej nie zostanie nam udzielona, dopóki nie staniemy się Nowym Stworzeniem. Nie była zamierzona na przykrycie ciał tych, co nie stają się poświęconym ludem Bożym. Świat nie jest i nigdy nie będzie uznawany w znaczeniu Nowych Stworzeń w starych ciałach; ludzie są starymi stworzeniami, tak cieleśnie, jak i umysłowo. Tylko Kościół przeszedł przemianę i tylko jego umysły i serca Bóg uznaje jako będące w społeczności z Nim w Chrystusie, lecz ponieważ ich ciała są niedoskonałe, dlatego potrzebują przykrycia, które obrazowo określone jest jako „szata” i pokazuje, jak Bóg zapewnia przykrycie Chrystusowe, by zakryć nasze śmiertelne ciała. Jest to Jego szata, a nie nasza i korzystanie z tej szaty jest bardzo cenne. Potrzebujemy Jego szaty, Jego sprawiedliwości na przykrycie naszych zmaz. Nasza własna sprawiedliwość, jak wyraża to apostoł, mogłaby być przyrównana tylko do brudnych łachmanów. Mamy więc bardzo piękny obraz, w jaki sposób Bóg używa sprawiedliwości Chrystusowej dla nas – jako weselnej szaty dla całego swego ludu i mamy trzymać tę szatę bez plamy i bez zmarszczki, a jeżeli jakaś się pojawi, to mamy się jej pozbyć i w ten sposób trwać w miłości Bożej i w gotowości na wieczerzę weselną, gdy wejdziemy poza zasłonę. Przy zmartwychwstaniu będziemy uczynieni doskonałymi. Tam nie będziemy potrzebowali przypisanej szaty, która dałaby nam wstęp na wesele. Zanim wesele się skończy, szata ta będzie naszą własnością, przez zasługę Chrystusową. [604,1]